RSS

ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา

การใช้ภาษาผิด หมายถึง การใช้ภาษาผิดไวยากรณ์หรือผิดความหมายที่ต้องแก้ไข ควรพิจารณาตั้งแต่ระดับคำ กลุ่มคำ สำนวน ประโยค ต่อไปนี้

            1.1 การใช้คำผิดความหมาย

ตัวอย่าง เมษานี้ไปเลือกตั้งตาม………ประชาธิปไตย (คิดว่าใช้คำไหนดี ระบบ หมายความว่า ทำนอง ลำดับระเบียบที่รวมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันเข้าด้วยกันระบอบ หมายความหมาย ระเบียบ),

เมื่อข้าพเจ้าก้าวเข้าไปในห้อง ก็พบว่าคนรื้อข้าวของไว้……..(กระจัดกระจาย ต้องเกิดขึ้นเพราะเจ้าของเป็นผู้กระทำ หากพบว่าผู้อื่นมารื้อค้นจนยุ่งเหยิงต้องใช้ว่า กระจุยกระจาย ,

แสงอาทิตย์ให้ความอบอุ่น………เราอยู่ตลอดเวลา(แก่ ใช้นำหน้าคำนามที่เป็นผู้รับ เช่น ให้เงินแก่บุตร และใช้เป็นสำนวน เช่น ประทุษร้ายแก่มิตร เห็นแก่ชาติบ้านเมือง กับ ใช้นำหน้าคำนาม เพื่อให้รู้ว่าคำนามนั้นเป็นเครื่องอาศัยทำกริยา เช่น ได้ยินกับหู) ,

ในนิตยาสารฉบับนี้ มีทั้งเรื่องของชาวบ้านธรรมดาและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทั้ง ใช้คู่กับ และ ) ,

เอเชียนเกมครั้งนี้มีการแข่งขัน 22 ประเภทกีฬา (ข้อความนี้ไม่ต้องเติมคำว่ากีฬาด้านหลัง แต่ควรย้ายใหม่ เป็น เอเชียนเกมครั้งนี้มีการแข่งขันกีฬา 22ประเภท)

1.2 การใช้สำนวนผิด

ตัวอย่าง การศึกษาช่วยพัฒนาเด็กให้เป็น…(คนทั้งคน คนเต็มคน) ,

ฆาตกรโหดยัง………..(ปากแข็ง ลิ้นแข็ง)

1.3 การเรียงคำหรือกลุ่มคำผิดลำดับ คือ เรียงคำในลำดับที่ทำให้ความหมายไม่ตรงกับที่ต้องการมักเกิดจากการวางกลุ่มคำขยายไว้ห่างจากคำที่ต้องการขยายมากเกินไป เช่น ฉันขยับขึ้นลุกนั่ง ,วิชานี้ควรมุ่งให้นักเรียนฝึกทักษะในการคิด โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องช่วยอย่างมีเหตุผล

1.4 การใช้ประโยคไม่สมบูรณ์ หมายถึง ประโยคที่ขาดส่วนสำคัญของประโยค หรือมีส่วนเกินเข้ามาทำให้ซ้ำซ้อนหรือโครงสร้างประโยคผิดไป

2. การใช้ภาษาไม่กระจ่าง หมายถึง การใช้ภาษาที่สื่อความคลุมเครือ ตีความได้หลายประการ มีหลายสาเหตุ เช่น ใช้คำไม่ชัดเจน การแสดงความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน ประโยคกำกวม

2.1 การใช้คำไม่ชัดเจน สังเกตคำที่มีความหมายแสดงความรู้สึกต่างๆหรือคำประเมินค่าว่า ดี เลว และคำที่มีความหมายกว้างเกินไป เช่น “มีอะไรๆหลายประการที่เธอยังเขียนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง” คำ อะไรๆ สื่อความกว้างเกินไปควรระบุให้ชัดเจนว่า มีเนื้อความหลายอย่างที่เธอยังเขียนคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง

2.2 การใช้ประโยคกำกวม เช่น นายสิบซ้อมทหารเดินแถว สุนัขนั่งในตะกร้าแลบลิ้น คนขนขยะออกจากบ้านเมื่อเช้านี้ เด็กส่งของออกจากบ้านไปแล้ว น้ำมันหมด เขาเหยียบหนูตาย เขาทาสีบ้านที่เขาซื้อเมื่อเดือนก่อน

3. การใช้ภาษาไม่เหมาะสม

3.1 การใช้ภาษาพูดหรือใช้สำนวน คำภาษาต่างประเทศในภาษาเขียนโดยไม่จำเป็น

3.2 การใช้คำต่างระดับ

3.3 การใช้คำไม่เหมาะแก่ความรู้สึก

3.4 การใช้คำไม่เหมาะแก่โวหาร

4. การใช้ภาษาไม่สละสลวย คือไม่ใช้คำฟุ่มเฟือยหรือเยิ่นเย้อ ไม่เรียงลำดับผิดที่ และไม่ใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ

4.1 การใช้คำฟุ่มเฟือย เช่น

บ้านเรือนของผู้คนมีอยู่เป็นระยะๆ คนจำนวนมากเบียดเสียดเข้าไปอย่างไม่เป็นแถว

4.2 การลำดับความไม่เหมาะสม เช่น

ผู้อ่านเองก็สามารถจะสัมผัสถึงความละเอียดละมุนละไมของภาษาที่ผู้เขียนได้

4.3 การใช้ประโยคที่มีลักษณะไม่เป็นภาษาไทย เช่น การใช้คำว่า ทำการ มีการ ในการ ทำความ มีความ ในความ ,

นักแสดงคนนี้มากด้วยความสามารถ ,เขาถูกรับเชิญไปเป็นประธานเปิดงาน

4.4 การใช้สำนวนที่สื่อความหมายไม่ชัดเจนในภาษาไทย เช่น

เขาเข้ามาในห้องพร้อมขนมจานใหญ่ ฉันพบตัวเองอยู่ในบ้านคนเดียว

มี นักร้องที่จะขึ้นเวทีวันนี้ ก่อนออกกำลังกายต้องอบอุ่นร่างกายเสียก่อน

โฆษณา
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: