RSS

สำนวนต่างประเทศ ในภาษาไทย สังเกตอย่างไร

ร้อยแก้วเป็นรูปแบบงานประพันธ์ที่ไทยเราได้รับมาจากต่างประเทศ ดังนั้นเราจึงรับเอาสำนวนภาษาแบบต่างประเทศมาใช้ด้วย ซึ่งจะพบเห็นได้โดยทั่วไปทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน แม้กระทั่งการใช้ภาษาของสื่อแขนงต่างๆ
เราจะสังเกตสำนวนต่างประเทศได้ง่ายๆ ดังนี้
โครงสร้างประโยคแบบไทยจะเรียงประธาน + กริยา + กรรม ตามลำดับ
เช่น ครูแป๊วทำโทษนักเรียน
แต่ถ้าเรียงประโยคเป็น กรรม + กริยา+ประธาน
นักเรียนถูกทำโทษโดยครูแป๊ว ประโยคนี้ใช้สำนวนต่างประเทศ
ส่วนขยายในภาษาไทยจะวางไว้หลังคำที่ถูกขยายเสมอ และมักวางไว้ชิดติดกับคำที่ขยาย (ยกเว้นส่วนขยายของคำกริยาที่มีกรรม)
เช่น บันทึกของครูแป๊วเข้าใจง่าย ง่ายขยายกริยาเข้าใจ
แต่ถ้าใช้ว่า บันทึกของครูแป๊วง่ายต่อการเข้าใจ ประโยคนี้ใช้สำนวนต่างประเทศ

วิเศษณ์บอกจำนวนนับที่เป็นตัวเลขจะตามหลังคำนามและตามด้วยลักษณนาม เช่น ผู้หญิง 2 คน ผู้ชาย 3 คน
ดังนั้นหากนำวิเศษณ์บอกจำนวนนับที่เป็นตัวเลขมาขึ้นต้นประโยค จึงเป็นประโยคที่ใช้สำนวนต่างประเทศ
2สาวชักชวนกันไปเที่ยวต่างจังหวัด ประโยคนี้ใช้สำนวนต่างประเทศ

ภาษาไทยสื่อความด้วยถ้อยคำกระชับรัดกุม ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย เช่น ให้ความ มีความ ในความ ทำความ…
เขาให้ความช่วยเหลือเพื่อนในการทำการบ้าน (ทั้งให้ความ และ ในการ)
เรามีความยินดีมากที่คุณสอบผ่าน (ไม่ต้องใช้มีความ ยินดีก็ได้ใจความชัดเจนแล้ว)
เราชื่นชมในความซื่อสัตย์ของเขามาก (ชื่นชมความซื่อสัตย์ ไม่ต้องชื่นชมในความ…)
ตำรวจทำการจับกุมผู้ร้าย (จับกุมได้เลย ไม่ต้องทำการ)

นอกจากนี้ยังมีสำนวนต่างประเทศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ในอนาคตอันใกล้
นักเรียนจะต้องสอบปลายภาคในอนาคตอันใกล้นี้
ควรใช้ว่า นักเรียนจะต้องสอบปลายภาคเร็วๆ นี้
นำมาซึ่ง…
การแตกสามัคคีของกษัตริย์ลิจฉวีนำมาซึ่งความหายนะ
ควรใช้ว่า การแตกสามัคคีของกษัตริย์ลิจฉวีทำให้เกิดความหายนะ

เต็มไปด้วย…
ชายหาดพัทยาเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว
ควรใช้ว่า ชายหาดพัทยามีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

มันเป็นอะไรที่…
มันเป็นอะไรที่ยากแก่การคาดเดา
ควรใช้ว่า เรื่องนี้คาดเดายาก

เป็นที่…
สินค้ารุ่นนี้เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น
ควรใช้ว่า
วัยรุ่นนิยมสินค้ารุ่นนี้

ในความคิดของ…
ในความคิดของครูแป๊ววิชาภาษาไทยเรียนสนุกมาก
ควรใช้ว่า ครูแป๊วคิดว่าวิชาภาษาไทยเรียนสนุกมาก

รักษาไว้ซึ่ง…
เราควรรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย
ควรใช้ว่า เราควรรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย

มันเป็นการยากที่…
มันเป็นการยากที่จะปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน
ควรใช้ว่า ระเบียนวินัยของโรงเรียนปฏิบัติตามยาก

ก่อให้เกิด…
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก่อให้เกิดความรู้ที่คงทน
ควรใช้ว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทำให้เกิดความรู้ที่คงทน หรือ ความรู้ที่คงทนเกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เข้าใจง่ายกว่ากันใช่ไหมคะ…แล้วจะสื่อสารกันด้วยสำนวนต่างประเทศให้ยุ่งยากทำไม ใช้ประโยตสั้นๆ กระชับ ได้ใจความแบบไทยดีกว่านะคะ

ได้เวลาทดสอบความเข้าใจแล้ว
1. ข้อใดไม่ใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ
ก. ในสภาวะปัจจุบันพบว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ปรากฏในกลุ่มคนอายุ ๓๕ ๔๕ ปี มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี
ข. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบจึงไม่ได้เป็นโรคที่เกิดแก่ผู้สูงอายุอีกต่อไป
ค. ในกรณีของหลอดเลือดหัวใจที่ยังตีบไม่มาก เราอาจไม่รู้สึกอาการใดๆ เลย
ง. บ่อยครั้งที่อาการต่างๆ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบไปสูงกว่า 70 % ขึ้น
เฉลย คำตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ ข
ข้ออื่นๆ แก้ไขให้เหมาะสมดังนี้ค่ะ
ก. ปัจจุบันคนอายุ ๓๕ ๔๕ ปีเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเพิ่มขึ้นทุกปี
ค. เราอาจไม่มีอาการใดๆ เลย ถ้าหลอดเลือดหัวใจยังตีบไม่มาก
ง. อาการต่างๆของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ จะเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบสูงกว่า 70 % ขึ้นไป
2. ข้อใดมีสำนวนต่างประเทศ
ก. เขาสนใจวิชาภาษาไทย
ข. เธอโดยสารรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่
ค. ฉันได้ยินข่าวว่าโตโน่จะแสดงละครเรื่องใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้
ง. อาจารย์นำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เฉลย ข้อที่ถูก คือ ข้อ ค ใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ ซึ่งสามารถแก้ไขให้เหมาะสมได้ว่า
ฉันได้ยินข่าวว่าโตโน่จะแสดงละครเรื่องใหม่เร็วๆ นี้

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: