RSS

คำแผลง

คำแผลง
คำแผลง คือ คำที่สร้างขึ้นใช้ในภาษาไทยอีกวิธีหนึ่ง โดยเปลี่ยนแปลงอักษรที่ประสมอยู่ใน
คำไทยหรือคำที่มาจากภาษาอื่นให้ผิดไปจากเดิม ด้วยวิธีตัด เติม หรือเปลี่ยนรูป แต่ยังคงรักษา
ความหมายเดิมหรือเค้าความเดิมอยู่
 แบบสร้างของการแผลงคำ
การแผลงคำทำได้ ๓ วิธี คือ
๑. การแผลงสระ
๒. การแผลงพยัญชนะ
๓. การแผลงวรรณยุกต์
๑. การแผลงสระ เป็นการเปลี่ยนรูปสระของคำนั้น ๆ ให้เป็นสระรูปอื่น

ตัวอย่าง

คำเดิม
คำแผลง
คำเดิม
คำแผลง
ชยะ
ชัย
สายดือ
สะดือ
โอชะ
โอชา
สุริยะ
สุรีย์
วชิระ
วิเชียร
ดิรัจฉาน
เดรัจฉาน
พัชร
เพชร
พิจิตร
ไพจิตร
คะนึง
คำนึง
พีช
พืช
ครหะ
เคราะห์
กีรติ
เกียรติ
ชวนะ
เชาวน์
สุคนธ์
สุวคนธ์
สรเสริญ
สรรเสริญ
ยุวชน
เยาวชน
ทูรเลข
โทรเลข
สุภา
สุวภา

๒. การแผลงพยัญชนะ
การแผลงพยัญชนะก็เช่นเดียวกับการแผลงสระ คือ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวเกิดจาก
ความเจริญของภาษา การแผลงพยัญชนะเป็นการเปลี่ยนรูปพยัญชนะตัวหนึ่งให้เป็นอีกตัวหนึ่ง หรือเพิ่มพยัญชนะลงไปให้เสียงผิดจากเดิม หรือมีพยางค์มากกว่าเดิม หรือตัดรูปพยัญชนะ การศึกษาที่มาของถ้อยคำเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจความหมายของคำได้ถูกต้อง

ตัวอย่าง

คำเดิม
คำแผลง
คำเดิม
คำแผลง
กราบ
กำราบ
บวช
ผนวช
เกิด
กำเนิด
ผทม
ประทม, บรรเทา
ขจาย
กำจาย
เรียบ
ระเบียบ
แข็ง
กำแหง, คำแหง
แสดง
สำแดง
คูณ
ควณ, คำนวณ, คำนูณ
พรั่ง
สะพรั่ง
เจียร
จำเนียร
รวยรวย
ระรวย
เจาะ
จำเพาะ, เฉพาะ
เชิญ
อัญเชิญ
เฉียง
เฉลียง, เฉวียง
เพ็ญ
บำเพ็ญ
ช่วย
ชำร่วย
ดาล
บันดาล
ตรัย
ตำรับ
อัญชลี
ชลี, ชุลี
ถก
ถลก
อุบาสิกา
สีกา

๓. การแผลงวรรณยุกต์
 การแผลงวรรณยุกต์
การแผลงวรรณยุกต์เป็นการเปลี่ยนแปลงรูป หรือเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ เพื่อให้เสียงหรือ
รูปวรรณยุกต์ผิดไปจากเดิม

 ตัวอย่าง

คำเดิม
คำแผลง
คำเดิม
คำแผลง
เพียง
เพี้ยง
พุทโธ
พุทโธ่
เสนหะ
เสน่ห์
บ่
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: