RSS

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

           เฉลิมขวัญเฉลิมชนมพรรษา                    ราชมารดาเอกองค์ไอศวรรย์

คุรุสภาน้อมเกล้าฯอภิวันท์                                   เกษมสันต์เปรมปรีดิ์ปราศโรคา

           สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ                       ดำริคิดพัฒนาการศึกษา

มากล้นพระมหากรุณา                                         ปวงเหล่าข้าทราบซึ้งในกมล

           พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน     ทั่วธานินทร์ธ เสด็จฯทุกแห่งหน

ส่งเสริมให้ความรู้ประชาชน                              เทพดาลดลประทานพรทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ประพันธ์โดย

นางสาวรวงรัตน์  วัฒนเสาวลักษณ์

 

 

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: