RSS

คำสรรพนาม

คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนคำนามเพื่อไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้ำๆ แบ่งเป็น 7 ชนิด คือ

1.สรรพนามแทนผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ที่กล่าวถึง(บุรุษสรรพนาม)
ได้แก่

สรรพนามบุรุษที่ 1 แทนชื่อผู้พูด เช่น ฉัน ดิฉัน อิฉัน ผม กระผม ข้าพเจ้า เรา อาตมา เกล้ากระผม เกล้ากระหม่อม ฯลฯ
สรรพนามบุรุษที่ 2 แทนชื่อผู้ฟัง เช่น คุณ เธอ ท่าน เจ้า แก โยม พระคุณเจ้า ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ฯลฯ
สรรพนามบุรุษที่ 3 แทนชื่อผู้กล่าวถึง เช่น มัน เขา ท่าน เธอ แก พระองค์ท่าน ฯลฯ

2.สรรพนามชี้เฉพาะ(นิยมสรรพนาม)
สรรพนามชนิดนี้ใช้แทนนามที่อยู่ใกล้หรือไกลผู้พูด ได้แก่ นี่ นั่น โน่น นี้ นั้น โน้น เช่น
“นี่บ้านกำนัน” “นี่ของใคร”
“นั่นมหาวิทยาลัย” “นั่นนักร้องยอดนิยม”
“โน่นโรงเรียน” “โน่นไงบ้านของฉัน”
“ห้ามนั่งตรงนั้นนะ”

3.สรรพนามใช้ถาม(ปฤจฉาสรรพนาม)
คือ สรรพนามใช้แทนนามในประโยคคำถาม(ต้องการคำตอบ)ได้แก่ ใคร อะไร อย่างไร ผู้ใด สิ่งใด ที่ไหน เช่น “ใครมา” “ครต้องการไปกับพวกเราบ้าง”
“อะไรทำให้เขาเปลี่ยนไป” “อะไรอยู่บนโต๊ะ”
“พวกเราต้องทำตัวอย่างไร” “เธอกำลังจะไปไหน”
“ใครจะไปเที่ยวดอยตุงบ้าง” “สิ่งใดน่าจะดีที่สุด”

4.สรรพนามบอกความไม่เจาะจง(อนิยมสรรพนาม)
คือ สรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่ไม่กำหนดแน่นอนมักใช้ในประโยคที่มีความหมายแสดง ความไม่แน่นอน ได้แก่คำว่า ใคร อะไร ผู้ใด สิ่งใด ที่ไหน เช่น “ครูไม่เห็นใครเลย” “อะไรๆ ก็อร่อยไปหมด”
“อะไรๆ ก็ทานได้” “ใครๆ ก็ขอบความน่ารักของเขา”
“ใดๆ ในโลกล้วนอนิจจัง” “ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเหมือนอยู่บ้าน”

5.สรรพนามบอกความชี้ซ้ำ หรือสรรพนามแบ่งพวก รวมพวก (วิภาคสรรพนาม)
คือ สรรพนามที่ใช้แทนคำนามเพื่อแยกนามออกเป็นส่วนๆ หรือบอกให้รู้ว่ามีนามอยู่หลายส่วนและแสดงกริยาร่วมกันหรือต่างกัน ได้แก่คำว่า ต่าง บ้าง กัน เช่น “นักเรียนบ้างก็อ่านหนังสือบ้างก็นอนหลับ”
“ผู้คนต่างแย่งชิงกันเข้าชมการแข่งขันเทนนิส”
“นักกีฬาต่างแสดงฝีมือเต็มที่”
“ทุกคนต่างมีหน้าที่ของตนเอง”
“เขาทั้งสองคนนั้นรักกันจริง”
“ชาวบ้านบ้างก็ทำนา บ้างก็ทำสวน บ้างก็เลี้ยงสัตว์”
“พี่กับน้องทะเลาะกัน”

6.สรรพนามเชื่อมประโยค(ประพันธสรรพนาม)
คือ สรรพนามที่ทำหน้าทแทนนามข้างหน้าและเชื่อมประโยคให้มีความเกี่ยวพันกัน ได้แก่คำว่า ที่ ซึ่ง อัน เช่น “บุคคลที่ประพฤติดีทั้งต่อหน้าและลับหลังย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไป”
“ผมชอบเสื้อที่คุณแม่ซื้อให้”
“ฉันได้รับจดหมายซึ่งเธอส่งมาให้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษแล้ว”
“ครูให้รางวัลนักเรียนซึ่งเรียนดี”
“บทเพลงอันไพเราะได้รับรางวัล”
“ชัยชนะอันได้มาอย่างยากยิ่งครั้งนี้จะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไป”
“บุคคลที่ประสงค์ร้ายต่อชาติถูกตำรวจจับ”

7.สรรพนามใช้เน้นนามที่อยู่ข้างหน้า
คือ สรรพนามที่มักเรียงไว้หลังคำนามเพื่อเน้นนามที่อยู่ข้างหน้าและยังช่วยแสดง ความรู้สึกของผู้พูดด้วย อาจเป็นความรู้สึกในเชิงยกย่อง คุ้นเคย ดูหมิ่น เกลียดชัง หรือความรู้สึกอื่นๆ เช่น “คุณยายท่านเป็นห่วงหลานๆ มาก” (ยกย่อง)
“เพื่อนๆ ของลูกเขาจะมาสนุกกัน” (คุ้นเคย)
“คุณฉวีวรรณเธอชอบเล่นดนตรีไทย” (คุ้นเคย)
“ระวังมนุษย์เจ้าเล่ห์มันจะฉวยโอกาส” (เกลียดชัง)

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: