RSS

คำสันธาน

คำสันธาน คือ คำที่ใช้เชื่อมคำกับคำ ประโยคกับประโยค หรือข้อความกับข้อความ เมื่อเชื่อมแล้วจะได้ประโยคที่มีใจความดังนี้

1.คำสันธานเชื่อมความคล้อยตามกัน
ได้แก่ และ กับ ถ้า ก็ แล้ว จึง ฯลฯ เช่น
“คุณพ่อและคุณแม่สอนการบ้านฉัน”
“ฉันสวดมนต์ไหว้พระแล้วจึงเข้านอน”
“ถ้าเขามีความสุข ฉันก็ยินดีด้วย”

2.คำสันธานเชื่อมความขัดแย้งกัน
ได้แก่ แต่ กว่า ก็ ถึง…ก็ แม้ว่า…แต่ก็ ฯลฯ เช่น
“ถึงเขาจะโกรธฉันก็ไม่กลัว”
“เขาอยากมีเงิน แต่ไม่ทำงาน”
“รถไฟแม้ว่าจะช้า แต่ก็ปลอดภัย”

3.คำสันธานเชื่อมความเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้แก่ หรือ มิฉะนั้น มิฉะนั้น…ก็ ไม่…ก็ ฯลฯ เช่น
“เธอจะไปหัวหินหรือพัทยา”
“ไม่เธอก็ฉันต้องไปกับคุณแม่”
“คุณต้องทำงานมิฉะนั้นจะไม่มีเงินใช้”

4.คำสันธานเชื่อมความที่เป็นเหตุผลกัน
ได้แก่ เพราะ…จึง ดังนั้น…จึง จึง เพราะฉะนั้น…จึง ฯลฯ เช่น
“เพราะเขาขยันเขาจึงสอบได้”
“ฉันกินไม่ได้ดังนั้นฉันจึงผอม”
“หน้าแล้งใบไม้ร่วงเพราะฉะนั้นสนามจึงสกปรก”

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: